Review Convector media 1 sợi 10/100M hãng BTON mã BT-950SM-25A/B

Convector media 1 sợi 10/100M hãng BTON mã BT-950SM-25A/B. Với khoảng cách truyền tối đa được 25km đối với cáp quang. 1 bộ gồm 1 củ đổi nguồn + 1 thiết bị convector.

Đầu A có thông số sau: Mã BT-950SM-25A, bước sóng Tx1310/Rx1550nm – khoảng cách 25km: 1 cổng Fiber SC single mode, đơn + 1 cổng RJ45 

Đầu B có thông số sau: Mã BT-950SM-25B, bước sóng Tx1550/Rx1310nm – khoảng cách 25km: 1 cổng Fiber SC single mode, đơn + 1 cổng RJ45

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *